Termeni si conditii clienti business

Procedura plata clienti business

 

Avand in vedere profilul companiei noastre, perioada de timp in care ne aflam, cerintele legate de protectia mediului, usurinta, rapiditatea si siguranta emiterii documentelor electronice de plata, FIBERMEDIA emite catre clientii sai doar facturi electronice. Factura electronica se emite lunar, in format PDF - pe data de 1pentru luna in curs pentru clientii cu facturi recurente, sau - in functie de momentul inceperii colaborarii, pentru clientii sezonieri sau noi, si este trimisa pe e-mail-ul indicat de tine. Factura este valabila fara semnatura si stampila, conform art. 319 alin. 29 din legea 227/2015. Termenul de plata este mentionat pe factura. Factura electronica este usor de urmarit, o poti forwarda imediat biroului tau de contabilitate pentru inregistrare si decontare. Este expediata prin medii independente de partile implicate, ne-existand posibilitatea aparitiei unor situatii amibgue. In cazul in care intentionezi sa iti schimbi adresa de e-mail, trebuie sa ne anunti in legatura cu acest aspect, intrucat adresa de e-mail reprezinta singura modalitate de comunicare oficiala dintre societatea noastra si tine.

Poti achita factura prin transfer bancar (OP) sau prin depunere de numerar in contul societatii noastre la orice agentie Unicredit.

In cazul platilor in numerar la ghiseul bancii, este obligatoriu sa prezinti documente justificative (factura sau facturile pe care doresti sa le achiti trebuiesc printate in prealabil si prezentate la ghiseul bancii), altfel plata va fi refuzata.

 

FIBERMEDIA nu incaseaza numerar de la clientii sai (plata cash cu chitanta).

Incepand cu data de 01.05.2019, FIBERMEDIA a implementat un sistem automat de gestionare a functionarii serviciilor ce prezinta intarzieri la plata.

In cazul in care serviciile sunt suspendate pentru neplata, poti face o amanare de maxim 3 zile, apeland call center-ul nostru la numarul de telefon 0757.700.700. Iti va raspunde un robot, va trebui sa lasi un mesaj vocal la rubrica aferenta - o scurta descriere a problemei tale. In cel mai scurt timp, un operator FIBERMEDIA va asculta mesajul tau si te va contacta pentru a-ti confirma preluarea solicitarii.  

 

Serviciile vor fi reactivate in decurs de maxim 12 ore de la inregistrarea solicitarii. In cazul in care, in intervalul de maxim 3 zile de gratie nu reusesti sa achiti restanta, serviciile vor fi suspendate definitiv, si vor fi reactivate in maxim 12 ore de la momentul in care sumele restante vor fi regasite de catre sistemul informatic in contul bancar al companiei noastre.

Reguli de colaborare clienti business

Definitii si interpretari
Termenii de mai jos vor avea urmatoarea semnificatie:

Furnizor - entitatea juridica GKB Operations Europe S.R.L., denumita in continuare FIBERMEDIA
Beneficiar - utilizatorul final al serviciilor prestate de catre Furnizor
Locatii - sediul (sediile) Beneficiarului unde urmeaza a fi furnizate serviciile
Parte/Parti - Beneficiarlul si/sau Furnizorul in functie de context
Internet - reteaua mondiala de echipamente de comunicatie, publice si private care sunt interconectate si folosesc suita de protocoale TCP/IP.
Spam - trimitere de email-uri nesolicitate.
Flood - trimitere de pachete nejustificate.
Spoofing - falsificarea identitatii in retea sau internet.
Solutia de comunicatii de date – este solutia hardware si software instalata si configurata de Furnizor in vederea stabilirii unei legaturi pentru comunicatii de date si acces Internet la locatia indicata de Beneficiar.
Sistemul de comunicatii FIBERMEDIA - reprezinta ansamblul echipamentelor si infrastructura de comunicatii puse la dispozitia Beneficiarului de catre Furnizor, avand punctul de interfatare cu echipamentele Beneficiarului in repartitorul Furnizorului. Repartitoarele vor fi instalate de catre Furnizor in locatia mentionata de Beneficiar si vor marca delimitarea solutiei de comunicatii de date furnizate de Furnizor.
Referirile la singular vor include si pluralul si vice-versa, iar referirile la un gen vor include si celelalte genuri.
Echipament – orice echipament aflat in proprietatea Furnizorului. Echipamentele si produsele cumparate de catre Beneficiar nu intra in aceasta definitie.

Obligatiile Beneficiarului


B1 Sa achite contravaloarea instalarii / dezinstalarii sistemului precum si valoarea abonamentului lunar consolidat daca va fi cazul, in conditiile prevazute, pentru fiecare serviciu in parte.


B2 Sa semnaleze catre Furnizor in cel mai scurt timp orice defectiune aparuta, apeland serviciul de relatii cu clientii la numarul de telefon 0757.700.700.


B3 Va permite Furnizorului verificarea starii bunurilor predate Beneficiarului, oricand acesta o va solicita; verificarea va putea fi efectuata numai in timpul programului de lucru al Beneficiarului. Beneficiarul se obliga sa confirme catre Furnizor ca bunurile care fac obiectul prezentului contract se afla in posesia sa in momentul circularizarii efectuate de Furnizor cu ocazia inventarului sau de patrimoniu.


B4 Beneficiarul are obligatia sa returneze catre Furnizor echipamentele proprietatea acestuia primite spre utilizare, atat la cererea Furnizorului, cat si la incetarea colaborarii.


B5 Beneficiarul va asigura accesul echipei tehnice in vederea instalarii sistemului de comunicatii prin obtinerea tuturor autorizatiilor necesare in acest scop si toate conditiile (acorduri proprietari cladire pentru instalare: cabluri, trasee de cablu, antene etc.) pentru realizarea solutiei de comunicatii de date in termenul stabilit pentru cazul in care conectarea fizica intre locatia Beneficiarului si cel mai apropiat punct de acces in reteaua FIBERMEDIA intra in sarcina Furnizorului.


B6 Beneficiarul nu va percepe chirie pentru echipamentele Furnizorului (antena, locatia de cablu, echipament indoor) si va suporta integral pretentiile financiare ale proprietarului locatiei unde Beneficiarul doreste furnizarea serviciilor care fac obiectul prezentului contract.


B7 Beneficiarul este obligat sa asigure o sursa de alimentare cu o tensiune nominala de 230 V stabilizata (UPS, Stabilizator) pentru echipamente puse la dispozitia sa de catre Furnizor.


B8 Beneficiarul nu va incerca sa modifice, sau sa transforme Serviciile furnizate fara acordul scris prealabil din partea Furnizorului.


B9 Sa deconecteze, temporar, de la reteaua Furnizorului, echipamentele proprii, pe perioada de furtuna cu descarcari electrice, sau atunci cand sesizeaza variatii sau caderi de tensiune in reteaua electrica; Furnizorul nu raspunde pentru eventualele socuri de energie electrica, transmise prin reteaua de telecomunicatii, ce pot afecta echipamentele sau alte bunuri apartinand Beneficiarului, acesta din urma fiind obligat sa ia masuri de precautie pentru a preintampina astfel de situatii (protejare prin surge arrestor cu impamantare, UPS cu impamantare, paratraznet, impamantare retea electrica, izolare cabluri telecomunicatii/tensiune electrica de obiectele inflamabile sau de copii mici, animale, persoane fara discernamant etc.);

B10 Sa nu furnizeze catre terti serviciile oferite de catre Furnizor fara un acord scris, prealabil, din partea Furnizorului. Aceasta prevedere este valabila indiferent daca distribuirea serviciilor catre terti se face prin reteaua Furnizorului sau prin orice alta infrastructura.

B11 Sa nu intreprinda actiuni de tip flood/spam/spoofing; sa nu lanseze virusi si programe de tip 'backdoor' (troieni); sa anunte schimbarea device-ului (placa de retea, router, switch etc.) conectat la internet, la serviciul tehnic al Furnizorului; sa nu intreprinda activitati ce au ca scop obtinerea si transmiterea de informatii/resurse ce nu au un caracter public. Aceste tipuri de activitati includ, fara a se limita la acestea: exploatarea breselor de securitate pe alte calculatoare conectate la Internet, cautarea (scanarea) dupa brese de securitate a unor calculatoare conectate la internet, transmiterea, distribuirea si stocarea de materiale ce violeaza legile in vigoare, sunt protejate de copyright sau orice alt drept de proprietate intelectuala fara autorizatiile necesare. In cazul aparitiei unui astfel de incident, Furnizorul poate suspenda serviciile Beneficiarului pana la remedierea situatiei, aceasta suspendare neavand efect de discount asupra obligatiilor de plata ale Beneficiarului.

 

Raspunderea Furnizorului


F1 Furnizorul nu va raspunde de intarzierea instalarii sistemului de comunicatii daca Beneficiarul nu obtine toate autorizatiile necesare instalarii serviciului in locatiile desemnate de Beneficiar.


F2 In situatia in care apar defectiuni de orice natura si/sau intreruperi ale serviciului furnizat ca urmare a utilizarii unei surse de alimentare nestabilizate, Furnizorul este exonerat de orice raspundere.


F3 In cazul in care Beneficiarul solicita Furnizorului rezolvarea unei probleme legata de Servicii, care se dovedeste ca fiind cauzata de disfunctionalitati in reteaua sau echipamentul/echipamentele Beneficiarului sau a unei terte parti folosita de Beneficiar, sau daca problema semnalata este cauzata de Beneficiar sau de o terta parte folosita de Beneficiar, Furnizorul isi rezerva dreptul de a imputa Beneficiarului toate cheltuielile suportate de Furnizor pentru rezolvarea problemei semnalate. Beneficiarul va plati despagubiri Furnizorului in cazul in care solicita interventii nejustificate, din culpa sa, din necunoastere, neatentie, rea vointa etc. Deplasarea Furnizorului la locatia Beneficiarului se va plati cu 15 euro + TVA, iar ora de manopera, pentru constatarea si eventual remedierea problemelor datorate culpei Beneficiarului se va taxa cu suma de 85 euro + TVA, plata acestor servicii urmand a se face in maxim 24 de ore de la emiterea facturii de catre Furnizor. Facturarea orelor de manopera se face pe baza de deviz, unitatea minima ce va fi facturata, indiferent de timpul petrecut in locatie, este de 1 ora. Se va factura prin rotunjire la valoarea intreaga mai mare.


F4 Furnizorul nu raspunde si nu este responsabil pentru orice neexecutare a Serviciilor sau pentru orice alta degradare a calitatii serviciilor furnizate sau pentru orice intarziere in furnizarea sau punerea in functiune a acestora, care:
a) poate fi atribuita actiunilor sau omisiunilor Beneficiarului, angajatilor acestuia sau tertilor angajati de catre Beneficiar;
b) poate fi atribuita lipsei protectiei echipamentelor puse la dispozitie de Furnizor si dispozitivelor de transmisie impotriva utilizatorilor neautorizati;
c) nu poate fi abordata de Furnizor deoarece Beneficiarul refuza in mod nejustificat sa permita accesul la echipamente pentru instalare, testare sau reparare;
d) survine in orice perioada de intretinere planificata a retelei Furnizorului;
e) se datoreaza evenimentelor de Forta Majora;
f) sunt rezultatul unei suspendari pentru neplata.


F5 Beneficiarul este singurul raspunzator pentru informatiile transmise de catre acesta prin reteaua Furnizorului.


F6 Furnizorul este raspunzator pentru asigurarea serviciului de comunicatie de date exclusiv pentru solutia de comunicatii de date furnizata Beneficiarului.


F7 Furnizorul nu este raspunzator pentru alterarea informatiilor transportate in exteriorul sistemului propriu de comunicatii de date.


F8 Beneficiarul este raspunzator de functionarea, paza si siguranta echipamentelor proprii, Furnizorul neavand nici o responsabilitate in acest sens.


F9 Beneficiarul este direct raspunzator de orice vatamare adusa echipamentelor Furnizorului aflate in posesia sa. In caz de nereturnare de catre Beneficiar a acestor echipamente in termen de cel mult 3 (trei) zile calendaristice de la incetarea colaborarii sau data cererii scrise in acest sens a Furnizorului, acesta va fi obligat la plata de despagubiri catre Furnizor in cuantum de 0,25 % pe zi de intarziere calculate asupra valorii totale a echipamentelor nereturnate.

F10 Furnizorul nu va fi raspunzator, indiferent de motiv, in legatura cu orice situatii care ar putea avea ca efect: pierderea unor ocazii sau oportunitati de afaceri, daune de orice fel directe sau indirecte, incalcarea unor drepturi (ex. copyright), etc. In acest sens, sunt considerate, nelimitativ, situatii precum: intreruperi, pierdere de informatii, intarzieri, neexpediere sau expediere eronata, ce ar putea fi datorate unor cauze sau conditii imprevizibile generate de diferiti operatori pe parcursul transmisiei etc.


F11 In orice situatie de incalcare a colaborarii de catre Furnizor, sub rezerva indeplinirii conditiilor in care acesta poate fi tinut raspunzator, Partile convin ca raspunderea financiara a Furnizorului este exclusiv limitata la plata unei sume egale cu valoarea facturii pentru ultima luna de prestare a Serviciului catre Beneficiar.